أصالة على نجومىأصالة

(801 المعجبين)
 • Personal Information full name الأسم Asalah Mostafa Nasri أصاله نصري assumed name الشهره Asalah أصاله birth تاريخ الميلاد May 15th 1969 horoscope ال&
         قائمة الالبومات عرض كل الأغاني
 • Shakhseya 3anida
  عام: (2012)
  المنتج: غير معروف
  الأغاني: 10
  أشرطة الفيديو: 0
  No Sample
   
 • Qanon Kifak
  عام: (2010)
  المنتج: غير معروف
  الأغاني: 9
  أشرطة الفيديو: 0
  No Sample
   
 • Nos Hala
  عام: (2008)
  المنتج: (Rotana)
  الأغاني: 8
  أشرطة الفيديو: 2
  No Sample
   
 • Sawaha Galby
  عام: (2007)
  المنتج: (Rotana)
  الأغاني: 9
  أشرطة الفيديو: 0
  No Sample
   
 • Hayati
  عام: (2006)
  المنتج: (Rotana)
  الأغاني: 9
  أشرطة الفيديو: 3
  No Sample
   
 • 3ady
  عام: (2005)
  المنتج: (Rotana)
  الأغاني: 8
  أشرطة الفيديو: 2
  No Sample
   
 • Aw2at
  عام: (2004)
  المنتج: (EMI)
  الأغاني: 11
  أشرطة الفيديو: 2
  No Sample
   
 • Kad El Horof
  عام: (2003)
  المنتج: (EMI)
  الأغاني: 9
  أشرطة الفيديو: 2
  No Sample
   
 • Moshtaa
  عام: (2002)
  المنتج: غير معروف
  الأغاني: 8
  أشرطة الفيديو: 3
  No Sample
   
 • Ya Akhy Esal
  عام: (2001)
  المنتج: (Rotana)
  الأغاني: 8
  أشرطة الفيديو: 1
  No Sample
   
 • Ya Magnon
  عام: (1999)
  المنتج: (Farasan)
  الأغاني: 8
  أشرطة الفيديو: 1
  No Sample
   
 • Alby Birtahlak
  عام: (1998)
  المنتج: (Farasan)
  الأغاني: 8
  أشرطة الفيديو: 0
  No Sample
   
 • Erga3laha
  عام: (1996)
  المنتج: (Rotana)
  الأغاني: 6
  أشرطة الفيديو: 0
  No Sample
   
 • Rahal
  عام: (1996)
  المنتج: (Rotana)
  الأغاني: 4
  أشرطة الفيديو: 0
  No Sample
   
 • Ghaiar Awy
  عام: (1995)
  المنتج: غير معروف
  الأغاني: 2
  أشرطة الفيديو: 0
  No Sample
   
 • Eghdab
  عام: (1994)
  المنتج: (Rotana)
  الأغاني: 5
  أشرطة الفيديو: 0
  No Sample
   
 • Taw2am El Roh
  عام: (1994)
  المنتج: (Rotana)
  الأغاني: 4
  أشرطة الفيديو: 0
  No Sample
   
 • Ya Sabra Yana
  عام: (1993)
  المنتج: (Rotana)
  الأغاني: 4
  أشرطة الفيديو: 0
  No Sample
   
 • Wala Tesada
  عام: غير معروف
  المنتج: غير معروف
  الأغاني: 7
  أشرطة الفيديو: 0
  No Sample
   
 • Yamen Allah
  عام: غير معروف
  المنتج: (Farasan)
  الأغاني: 7
  أشرطة الفيديو: 1
  No Sample
   
 • Collection
  عام: غير معروف
  المنتج: غير معروف
  الأغاني: 37
  أشرطة الفيديو: 4
  No Sample
   
 

اجمالى المعجبين: 801  
المعجبين المميزين: 60  

 •  
 

     القائمة الخاصة بالفنان

 
 
 
 
 • هناك أي تخلخل النغمات لهذا الفنان.


 
 

     كلمات أغنية
 • English Font teby tetrokny etrokny we et2ked ma 7az3l wala as2al wesh tafsel el be3ad we tolh we low3oh ... laken kol ana mashy tara agmal el wada3 agmal men hroop el 7abeb yely tark loh nas mawgo3h ... we eza 7opy ma ye3nelk aked en el fora2 afdal we eza 3eny betbkelk aked el 3en magro7a ... we enty yaly betetrokny we la a7d gabrk 7aram adye2 we ash2a 3ala yaly raye7 beto3h ana ma ba2olk bansa laken mosta8el as2l ba7bes as3`ar anfasy law el hamsat masmo3a we ena batzakr ayaam we la ansa 7opy el awel we betb2a sortak 3andy west el ro7 matbo3a ... 7abeby law betrg3ly we te3teny el 3ozr be2abl ay3`fr lel 7abeb yaly 3`eyab a7babh law3a mahma tol3`eyabk betb2a ra7mety atwal we et2ked fe shar3 2alpy lek a2alam marfo3a
  Arabic Font تبى تتلاكنى ...


  تبغي تتركني
  من : Al 3aliya


     علامات
 • asala nasri asala nasry asalah nasri asalah nasry